• Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne
  • Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne

ŚRODA

"Dzień modlitw za zmarłych"


& 41. Reg. W środę, która jest przeznaczona nabożeństwu za dusze zmarłych, ustać mają piosnki wesołe, a zabawy tylko cichsze i krótsze odbywać się mają. Na to miejsce więcej będzie nauki, a szczególniej opowiadane i przypominane będą powiastki starego testamentu…

Dzień, w którym w szczególny sposób dzieci pamiętają w swoich modlitwach o zmarłych. Odbywa się nim mniej zabaw, a więcej nauki. Dzieci pielęgnując pamięć o zmarłych, zachowując zwyczaj modlitwy za ich dusze w sposób obrazowy i obrzędowy zapoznają się z prawdą o życiu, w którym śmierć ma swoje miejsce, ale również nabierają powoli świadomości, że nie jest ona zdolna zniszczyć dobra, prawdziwej miłości itd.