• Ochronka im. Jana Pawła ll
  Przedszkole Niepubliczne
 • Ochronka im. Jana Pawła ll
  Przedszkole Niepubliczne

 

 

Historia powstania Ochronki

Błogosławiony Edmund Bojanowski pragnął, aby domy Służebniczek Maryi stawały się „ochronkami” strzegącymi prawdziwych wartości chrześcijańskich i promieniowały nimi na środowisko, w którym się znajdują. Takie same pragnienie zrodziło się w sercu proboszcza parafii w Dąbrowie Tarnowskiej, ks. Ludwika Kozika.

Już 21.07.1903 r. przybyły do Dąbrowy Tarnowskiej dwie siostry: s. Perpetua Spórna i s. Benwenuta Lis, a dwa dni później s. Henryka Wiśniowska. W niedzielę, 26 lipca, po sumie odbyło się poświęcenie domu, którego stróżem i opiekunem został wybrany św. Józef. W czasie uroczystości ks. kanonik skierował do sióstr następujące słowa „Moje drogie siostry oddaję Wam dom. Niech Wam Pan Jezus błogosławi, a dzieci by co dnia chodziły i były grzeczne i posłuszne”. Siostry starały się rozbudzić w dzieciach to co najpiękniejsze: dobroć, uczynność, pracowitość.

Bolesnym wydarzeniem dla Zgromadzenia był zamknięcie Ochronki w 1962 r. Ówczesne władze odebrały w ten sposób siostrom prawo do opieki nad dziećmi. Siostry zaczęły wówczas pracować w parafialnych punktach katechetycznych w Dąbrowie Tarnowskiej i w Szarwarku. W 1990 r. siostry podjęły pracę katechetyczną w Szkołach Podstawowych nr. 1, 2 i 3 oraz w dwóch przedszkolach państwowych.
W 1993 r. rozpoczął się nowy etap w historii pracy Sióstr Służebniczek w Dąbrowie Tarnowskiej. Wznowiła swoją działalność Ochronka dla najmłodszych dzieci. Budowę nowej Ochronki rozpoczęto z inicjatywy ks. prałata Józefa Poremby, proboszcza w Dąbrowie Tarnowskiej który dostrzegł potrzebę wychowania najmłodszych dzieci w atmosferze pełnej miłości i ducha religijnego.

27.06.1993 r. nadszedł długo oczekiwany przez wszystkich dzień poświęcenia Ochronki im. Jana Pawła II. Na uroczystość przybyło wielu gości, wśród nich byli: ks. Nuncjusz Stolicy Apostolskiej abp Józef Kowalczyk, bp. Polowy Wojska Polskiego, gen. Leszek Sławoj Głódź, bp. Ordynariusz Józef Życiński. Zgromadzenie Sióstr Służebniczek reprezentowały: Matka Generalna, Marietta Kopińska, s. wikaria Bogusława Biel, przełożona prowincji tarnowskiej m. Maria Pietrzyk z siostrami asystentkami. Po poświęceniu nowa Ochronka rozpoczęła działalność wychowawczą 01.09.1993 r.

 

Misja Ochronki

 • Integralne wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.
 • Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, piękno, zatroskanych o dobro wspólne i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i innych bazując na konkretnych ideałach i wzorach osobowych czerpanych z Biblii, historii, tradycji i współczesności.
 • Stwarzanie atmosfery akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.
 • Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu ich funkcji opiekuńczych i wychowawczych.
 • Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku i wdrażanie do ich urzeczywistniania.
 • Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.