• Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne
  • Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne

Współpraca z Rodzicami

 

Mając na uwadze ujednolicenie metod wychowawczych stosowanych zarówno w środowisku przedszkolnym jak  i rodzinnym, nasze Przedszkole proponuje Rodzicom różne formy spotkań, aby także zachęcić ich do współpracy.

  • Indywidualny kontakt z nauczycielem pozwoli Rodzicom uzyskać informacje dotyczące rozwoju, ewentualnych problemach wychowawczych i zdrowotnych, oraz aktualnych zainteresowaniach i potrzebach dziecka.
  • Zebrania grupowe mają charakter informacyjny o tym co dzieje się w grupie, jakie są aktualne zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze. Rodzice zaś mają możliwość dyskusji na różne tematy dotyczące np.: rozwoju dziecka, spraw organizacyjnych grupy i przedszkola. 
  • Zajęcia otwarte pozwalają Rodzicom w sposób bezpośredni poznać realizowane w przedszkolu zadania, są doskonałym uzupełnieniem informacji o stosowanych metodach i formach pracy. Naszym zdaniem, okazja zobaczenie własnego dziecka wśród rówieśników, w innym środowisku niż domowe, to doskonały sposób poszerzenia wiedzy Rodziców o jego umiejętnościach, ale także niedociągnięciach nad którymi warto popracować.
  • Wspólne świętowanie wszystkich uroczystości przedszkolnych, które dzięki swej niecodzienności wpływają na emocjonalne zaangażowanie dzieci i Rodziców.
  • Włączenie Rodziców do życia grupy i przedszkola, zaangażowanie w pracę na rzecz przedszkola integruje   i utożsamia ze środowiskiem, w którym dużo czasu spędza dziecko.