• Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne
  • Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne

Ramowy rozkład dnia

Znalezione obrazy dla zapytania zajączki

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

grupa: Misie,Aniołki

06:30 - 07:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 08:40 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, aktywność podejmowana przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, oglądanie książek, albumów, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

08:40 – 09:15 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, modlitwa poranna w Kaplicy,

09:15 – 10:50 zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno - społeczny, twórczy, fizyczny, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie,

10:50 – 12:00 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

12:00 – 14:15 odpoczynek poobiedni (leżakowanie) – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czynności samoobsługowe (rozbieranie i ubieranie, toaleta),

14:15 – 14:50 przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,

14:50 – 16:00 swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy na placu zabaw, rozchodzenie się dzieci,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

Nutki, Biedroneczki

6:30- 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 8:15 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne, zabawy swobodne, spontaniczne, indywidualna praca z dziećmi, wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy, ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu,

8:15 – 9:15 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego.

9:15 – 10:10 Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych, śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania. Modlitwa poranna w Kaplicy,

10:10 – 12:50 wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych, organizowanie zajęć na świeżym powietrzu w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery, zabawy swobodne, spontaniczne,

12:50 – 13:40 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu, modlitwa południowa w kaplicy,

13:40 – 14:45 odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na świeżym powietrzu z wykorzystaniem urządzeń relaksacyjnych, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

14:45 – 15:30 przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku,

15:30 – 16:00 dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

grupa: Słoneczka

 

6:30 - 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 8:45 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, wspólna zabawa – aktywność podejmowana przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, pełnienie dziecięcych dyżurów, przygotowanie pomocy do zabaw i zajęć, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

8:45 – 9:30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, modlitwa poranna w Kaplicy,

9:30 – 11:30 inspirowanie dzieci do różnego rodzaju aktywności: umysłowej, ruchowej, plastyczno – konstrukcyjnej w formie zespołowej, zbiorowej i indywidualnej, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, dowolne zabawy w kącikach tematycznych,

11:30 – 12:30 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

12:30 – 14:15 odpoczynek poobiedni na kocykach – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna, wykonywanie ćwiczeń na kartach pracy,

14:15 – 14:50 czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek,

14:50 - 16:00 podsumowanie wydarzeń dnia, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

grupa: Pszczółki

6:30 - 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 8:45 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, wspólna zabawa – aktywność podejmowana przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, pełnienie dziecięcych dyżurów, przygotowanie pomocy do zabaw i zajęć, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

8:45 – 9:40 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, modlitwa poranna w Kaplicy,

9:40 – 12:00 inspirowanie dzieci do różnego rodzaju aktywności: umysłowej, ruchowej, plastyczno – konstrukcyjnej w formie zespołowej, zbiorowej i indywidualnej, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, dowolne zabawy w kącikach tematycznych,

12:10 – 12:20 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

12:20 – 13:45 odpoczynek poobiedni na kocykach – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna, wykonywanie ćwiczeń na kartach pracy,

13:45 – 14:20 czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek,

14:20 - 16:00 podsumowanie wydarzeń dnia, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

grupa:Słowiczki

6:30 - 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 7:50schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, aktywność podejmowana przez dzieci,

7:50 – 8:30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, modlitwa poranna w Kaplicy,

8:30 – 11:20 zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno - społeczny, twórczy, fizyczny, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie,

11:20 – 12:20 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

12:20 – 14:20 odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czynności samoobsługowe (toaleta),przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, oglądanie książek, albumów, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

14:20 – 16:00 swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy na placu zabaw, rozchodzenie się dzieci,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.