• Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne
  • Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne

Ramowy rozkład dnia

Znalezione obrazy dla zapytania zajączki

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

dla grupy: Aniołki 3 - latki

06:30 - 07:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 08:15 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, aktywność podejmowana przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, oglądanie książek, albumów, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

08:15 – 09:00 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie,

09:00 – 10:30 modlitwa poranna w Kaplicy, zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno - społeczny, twórczy, fizyczny, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie,

10:30 – 11:30 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

11:30 – 13:40 odpoczynek poobiedni (leżakowanie) – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czynności samoobsługowe (rozbieranie i ubieranie, toaleta),

13:40 – 14:15 przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,

14:15 – 16:00 swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy na placu zabaw, rozchodzenie się dzieci,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

 

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

dla grupy: Misie 3 - latki

06:30 - 07:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 08:15 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, aktywność podejmowana przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, oglądanie książek, albumów, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

08:15 – 09:00 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, modlitwa poranna w Kaplicy,

09:00 – 10:30 zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno - społeczny, twórczy, fizyczny, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie,

10:30 – 11:30 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

11:30 – 13:40 odpoczynek poobiedni (leżakowanie) – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czynności samoobsługowe (rozbieranie i ubieranie, toaleta),

13:40 – 14:15 przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,

14:15 – 16:00 swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy na placu zabaw, rozchodzenie się dzieci,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

 

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

dla grupy: Nutki 4, 3 - latki

06:30 - 07:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 08:30 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, aktywność podejmowana przez dzieci,

08:30 – 09:30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, modlitwa poranna w Kaplicy,

09:30 – 11:20 zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno - społeczny, twórczy, fizyczny, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie,

11:20 – 12:20 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

12:20 – 14:45 odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czynności samoobsługowe (toaleta), przygotowanie do posiłku, podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, oglądanie książek, albumów, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

14:45 – 16:00 swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy na placu zabaw, rozchodzenie się dzieci,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

dla grupy: Słoneczka 4 - latki

6:30 - 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 8:45 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, wspólna zabawa – aktywność podejmowana przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, pełnienie dziecięcych dyżurów, przygotowanie pomocy do zabaw i zajęć, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

8:45 – 9:30 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, modlitwa poranna w Kaplicy,

9:30 – 11:30 inspirowanie dzieci do różnego rodzaju aktywności: umysłowej, ruchowej, plastyczno – konstrukcyjnej w formie zespołowej, zbiorowej i indywidualnej, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, dowolne zabawy w kącikach tematycznych,

11:30 – 12:25 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

12:25 – 13:45 odpoczynek poobiedni na kocykach – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna, wykonywanie ćwiczeń na kartach pracy,

13:45 – 14:20 czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek,

14:20 - 16:00 podsumowanie wydarzeń dnia, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

dla grupy: Słowiczki 5, 4 - latki

6:30- 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 8:15 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, indywidualna praca z dzieckiem, wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy,

8:15 – 9:15 ćwiczenia poranne pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o Podstawę Programową,

9:15 – 10:10 przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie oraz właściwej postawy przy jedzeniu, Modlitwa w Kaplicy,

10:10 – 12:50 wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych według Podstawy Programowej, zajęcia na świeżym powietrzu w szczególności ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, indywidualna praca z dzieckiem, wycieczki, spacery, zabawy swobodne,

12:50 – 13:40 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, Modlitwa Anioł Pański w Kaplicy,

13:40 – 14:15 odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czytanie Biblii,

14:15 – 15:00 przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, podwieczorek, zachowanie porządku wokół siebie i właściwej postawy przy jedzeniu,

15:00 – 16:00 dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne z Rodzicami, czynności organizacyjne,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

 Dzień aktywności dziecka w Ochronce

dla grupy: Biedroneczki 5 - latki

6:30- 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 8:15 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, indywidualna praca z dzieckiem, wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy,

8:15 – 9:15 ćwiczenia poranne pod kierunkiem nauczyciela, zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o Podstawę Programową,

9:15 – 10:10 przygotowanie do śniadania, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie oraz właściwej postawy przy jedzeniu, Modlitwa w Kaplicy,

10:10 – 12:50 wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych według Podstawy Programowej, zajęcia na świeżym powietrzu w szczególności ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, indywidualna praca z dzieckiem, wycieczki, spacery, zabawy swobodne,

12:50 – 13:40 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, Modlitwa Anioł Pański w Kaplicy,

13:40 – 14:15 odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czytanie Biblii,

14:15 – 15:00 przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, podwieczorek, zachowanie porządku wokół siebie i właściwej postawy przy jedzeniu,

15:00 – 16:00 dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne z Rodzicami, czynności organizacyjne,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

dla grupy: Pszczółki 6, 5 - latki

6:30- 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 7:50 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, spontaniczne,

7:50 – 8:45 przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych, śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie oraz właściwej postawy przy jedzeniu, Modlitwa w Kaplicy,

8:45 – 12:10 ćwiczenia poranne pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe, wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych według Podstawy Programowej, drugie śniadanie, zajęcia na świeżym powietrzu w szczególności ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, indywidualna praca z dzieckiem, wycieczki, spacery, zabawy swobodne,

12:10 – 13:00 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, Modlitwa Anioł Pański w Kaplicy,

13:00 – 14:45 odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czytanie Biblii, pobyt w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

14:45 – 15:30 przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, podwieczorek, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu,

15:30 – 16:00 dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, zadania wyrównawcze, czynności organizacyjne, kontakty indywidualne z Rodzicami,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

dla grupy: Króliczki 6 - latki

6:30- 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 7:50 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, spontaniczne,

7:50 – 8:45 przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych, śniadanie, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie oraz właściwej postawy przy jedzeniu, Modlitwa w Kaplicy,

8:45 – 12:10 ćwiczenia poranne pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe, wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych według Podstawy Programowej, drugie śniadanie, zajęcia na świeżym powietrzu w szczególności ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, indywidualna praca z dzieckiem, wycieczki, spacery, zabawy swobodne,

12:10 – 13:00 przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, Modlitwa Anioł Pański w Kaplicy,

13:00 – 14:45 odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czytanie Biblii, pobyt w sali lub na świeżym powietrzu, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

14:45 – 15:30 przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, podwieczorek, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu,

15:30 – 16:00 dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, zadania wyrównawcze, czynności organizacyjne, kontakty indywidualne z Rodzicami,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.