• Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne
  • Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne

WTOREK

"Anioł Stróż"


& 40. Reg. …Ponieważ zaś wtorek, przeznaczony jest nabożeństwu do Aniołów Stróżów, przeto mają dzieci w tym dniu śpiewać pieśń nabożną  o Aniołach Stróżach, i tegoż dnia ma się wybierać pomiędzy dziećmi najgrzeczniejsze na dozorców nad drugimi na cały tydzień. A takie dzieci będą nazywać się aniołkami, i każde z nich będzie miało pod nadzorem troje dzieci, i za ich sprawowanie się będzie odpowiedzialne.

W tym dniu nauczyciel przypomina dzieciom Aniołów Stróżów, zwraca uwagę na ich rolę i zadania , jakie mają szczególnie wobec dzieci oraz potrzebę naśladowania ich w życiu każdego człowieka . Wybiera dzieci pełniące rolę Aniołów Stróżów. Mobilizuje ich do takich zachowań , które byłyby wzorem dla innych.