• Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne
  • Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne

Programu przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Program realizowany był w grupach „Biedroneczki”, „Słowiczki” i „Pszczółki”.

Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności  radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, projektowały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie", rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Danusia. Na zakończenie zajęć Rodzice otrzymali od dzieci i nauczyciela list, w którym powiadomieni zostali o zakończonych zajęciach z edukacji zdrowotnej.