SŁONECZKA

 

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 4 - letnie

Wychowawczynie:

mgr Lucyna Nytko - Drewniany

mgr Monika Skrzyniarz

Pomoc nauczyciela:

p. Bronisława Waż