SŁONECZKA

 Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 4 - letnie

 

Wychowawczynie: 

mgr Anna Piwowarczyk

mgr Anna Zapała

Pomoc nauczyciela:

p. Agata Wójcik