SŁONECZKA

 Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 4 - letnie

 

Wychowawczynie: 

mgr Marta Bączek - Choroba

mgr Agata Mol

 

Pomoc nauczyciela:

p. Karolina Dziedzic