BIEDRONECZKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 3 - 4 letnie

Wychowawczynie:

mgr s. Regina Gil

lic. Anna Piwowarczyk

Nauczyciel wspomagający:

lic. Marzena Wielbłąd