BIEDRONECZKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 5 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Lucyna Nytko - Drewniany

mgr Monika Skrzyniarz

 

Nauczyciel wspomagający:

p. Bronisława Wąż