BIEDRONECZKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 5 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Lucyna Nytko - Drewniany

mgr Monika Skrzyniarz

Pomoc nauczyciela:

p. Bronisława Wąż