BIEDRONECZKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 6 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Lucyna Nytko - Drewniany

mgr Monika Skrzyniarz

 

Pomoc nauczyciela:

p. Bronisława Wąż