PSZCZÓŁKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 3 - 4 letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Lidia Oleksy

mgr Marta Podkówka

 

Pomoc nauczyciela:

lic. Marzena Wielbłąd