PSZCZÓŁKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 5 - letnie

Wychowawczynie:

mgr Katarzyna Król

mgr Monika Motyka

Pomoc nauczyciela:

p. Agata Mol