PSZCZÓŁKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 4,5 - 5 letnie

 

Wychowawczynie:

mgr s. Regina Gil

mgr Anna Trela

Pomoc nauczyciela:

lic. Agata Mol