Projekt

który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. ,,Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

Przedszkolaki na zajęciach edukacyjnych dowiedziały się o korzyściach płynących z zastosowania oczyszczacza powietrza. Wspólnie wykonały pracę plastyczną pt. ,,Ziemia w naszych rękach”.

Dzieci z grupy ,,Biedroneczki” w ramach podziękowań za otrzymany  prezent - oczyszczacz powietrza   przygotowały również  przedstawienie pt.

,,Gdy dbasz o powietrze zmieniasz świat na lepsze”.

Bardzo dziękujemy za pomoc wszystkim Rodzicom w przygotowaniu przedstawienia.