"Sprzątanie Świata"

Wszystkie dzieci zaopatrzone w jednorazowe rękawiczki z chęcią i radością włączyły się do akcji by posprzątać "Naszą Ziemię". Akcja odbyła się w formie zabawy, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by korzystać z jej uroków. Jeśli świat będzie czysty - zdrowa będzie żywność, powietrze, woda. To wpajamy dzieciom od najmłodszych lat. Dlatego też apelujemy do wszystkich: Nie zaśmiecajcie go!