"Nutki" w Bibliotece

Tematem zajęć przygotowanych przez p. Anię była „ Jesień z Wandą Chotomską”, autorką wielu wierszy dla dzieci. Pani Ania zapoznała dzieci z bibliografią poetki, przeczytała niektóre jej utwory np. „ Pan motorek”, „ Kreseczka”. Chętne dzieci inscenizowały utwór „ Jacek i Agatka”,grały rolę jeżyka. Zajęcia były interesujące, pobudzały dzieci do różnych form aktywności: umysłowej, ruchowej,matematycznej, plastycznej. Największą radość sprawiła przedszkolaczkom zabawa w kąciku zabawek w bibliotece.