aby podczas kolejnego spotkania dowiedzieć się, skąd bierze się syntetyk. Poznały drogę od platformy wydobywczej po rafinerie i fabryki aż do sklepów i naszych domów. Dziękujemy za zaproszenie!