Tematem szkolenia było:

1. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej czyli jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski.
2. Planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej wraz z zapisami w dzienniku.
Organizatorem szkolenia było nasze przedszkole i usługi szkoleniowe pedagogiczno - psychologiczne. Szkolenie rozpoczęło się Mszą Św. w kościele p.w. "Wszystkich Świętych" w Dąbrowie Tarnowskiej. W czasie Mszy św. śpiewał chór z naszego przedszkola. Następnie po przyjściu do przedszkola ś. Dyrektor przywitała p. Ewę Zielińską i wszystkich uczestników szkolenia. Spotkanie miało na celu zdobycie szczegółowej wiedzy praktycznej dotyczącej nauczycielskiej diagnozy i prowadzenia obserwacji dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem ich możliwości pod względem wieku.
Uczestnikami szkolenia były s. zakonne i nauczyciele wychowania przedszkolnego z różnych placówek przedszkolnych. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani tematem szkoleniowym, brali chętnie udział w dyskusji.