• Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne
  • Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne

Jasełka

Najstrasze grupy „Biedroneczki” i „Słowiczki” przedstawiły opowieść o narodzinach Pana Jezusa, opracowaną wierszami, kolędami i tańcem. Natomiast młodsze grupy zaprezentowały montaż słowno-muzyczny wzbogacony tańcem, strojami i piękną scenografią nawiązującą do Betlejem.

Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności recytatorskie i wakalne. Występy obejrzeli rodziny naszych małych aktorów, którzy byli pod ogromnym wrażeniem talętu swoich pociech. Na koniec dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Dzieci z rodzicami i nauczycielami łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne oraz wspólnie kolędowali.

Przedszkolaki wręczyli upominki zaproszonym gościom – recznie robione aniołki.