• Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne
  • Ochronka im. Jana Pawła ll
    Przedszkole Niepubliczne

Festiwal Piosenki Religijnej

Konkurs został zorganizowany przez s. drektor Martę Kołodziej, s.Marię  Kęder, p. Martę Podkówkę, p Annę Frącz, p. Annę Różańską - Dudajek, p. Marzenę Wielbłąd oraz p. Lidię Oleksy. Festiwal został poprowadzony przez p. Monikę Motyka. Każda grupa z naszego przedszkola wzięła udział w festiwalu. Dzieci wykonały pieśni o bł. Edmundzie Bojanowskim. Usłyszeliśmy piękne wykonania następujących grup i ich utwory : Grupa Aniołki - "Ojcze nasz Edmundzie", Grupa Misie - "Szedłeś do ubogich", Grupa Króliczki- "Edmund Bojanowski czemu o nim mowa", Grupa Słowiczki - " Mieć dobre serce", Grupa Słoneczka - " Bł. Edmund Bojanowski Serdecznie Dobry Człowiek", Grupa Pszczółki - " Ojciec Edmund Bojanowski", Grupa Biedroneczki - " Pomagajmy sobie", Grupa Nutki - " Jak Ojciec Edmund". Na zakończenie wszystkie grupy zaśpiewały wspólną piosenkę pt. " Więc prowadź nasz Ojcze Edmundzie".
Wszyscy uczestnicy festiwalu zostali zwycięzcami, otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. To niezwykle cenne doświadczenie dla wszystkich wykonawców.