KRÓLICZKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 5 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Anna Piwowarczyk

mgr Anna Zapała

 

Pomoc nauczyciela:

p. Agata Wójcik