KRÓLICZKI

 Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 6 letnie

Wychowawczynie:

mgr Marta Bączek - Choroba

mgr Paulina Gierczyńska

Nauczyciel wspomagający:

p. Anna Kobos