KRÓLICZKI

 Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 6 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Katarzyna Król

mgr Monika Motyka

 

Nauczyciel wspomagający:

mgr Klaudia Drożdż