KRÓLICZKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 6 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Katarzyna Król

mgr Monika Motyka

Pomoc nauczyciela:

mgr Klaudia Drożdż