SŁOWICZKI

 Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 6 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Joanna Reczek

mgr Magdalena Wałaszek

Pomoc nauczyciela:

lic. Marzena Wielbłąd