SŁOWICZKI

 Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 6 - letnie

 

Wychowawczynie:

s. mgr  Regina Gil

mgr Anna Trela

 

Pomoc nauczyciela:

p. Anna Pochopień