SŁOWICZKI

 Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 6 - letnie

Wychowawczynie:

mgr Lidia Oleksy

mgr Marta Podkówka

Pomoc nauczyciela:

p. Agata Wójcik