Ramowy rozkład dnia

 

DZIEŃ AKTYWNOŚCI DZIECKA

W OCHRONCE

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY Nutki, Słoneczka, Pszczółki

 

6.30-8.45  SCHODZENIE SIĘ DZIECI I ZABAWY DOWOLNE

§  czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

§  stwarzanie warunków do zabaw swobodnych, spontanicznych według zainteresowań dzieci

§  zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne, gry, oglądanie książek, albumów

§  zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

§  ćwiczenia poranne

8.45-9.20 ZAJĘCIA, CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

§  wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć, będących realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego

§  zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci

9.20-10.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE

§  wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych przed i po śniadaniu

§  modlitwa poranna

10.00 -11.20  ZAJĘCIA, CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

§  wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć, będących realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego

§  zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci

11.20-12.10 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

§  organizowanie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

12.10-14.25 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU. OBIAD, ODPOCZYNEK POOBIEDNI

§  zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przed i po obiedzie wdrażanie zasad higienyi kulturalnego spożywania posiłku, zachowania, prawidłowej postawy

§  modlitwa „Anioł Pański”

§  słuchanie cicho czytanej bajki, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym,

§  rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, prowadzenie obserwacji, indywidualna praca z dzieckiem

§  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

14.25-15.00 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU. PODWIECZOREK

§  utrwalenie czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych przed i po zakończeniu podwieczorku

 

 15.00-16.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

§  stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom   dziecięcym,

  zabawy w sali lub zabawy w ogrodzie, kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne

 


 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY Misie, Biedroneczki

6.30 - 8.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI I ZABAWY DOWOLNE

§  czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

§  stwarzanie warunków do zabaw swobodnych, spontanicznych według   zainteresowań dzieci

§  zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne, gry, oglądanie książek, albumów

8.30 - 8.45 ĆWICZENIA PORANNE

§   zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

§   wprowadzenie w tematykę dnia

8.45 - 9.30 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA. ŚNIADANIE

§  modlitwa poranna

§  wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych przed i po śniadaniu

9.30-9.45 ZAJĘCIA CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

§  wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć, będących realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego

9.45 - 11.00 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

§  organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

11.00 - 12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU. OBIAD

§  zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe przed i po obiedzie, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego spożywania posiłku, zachowania prawidłowej postawy,

§  modlitwa „Anioł Pański"

12.00 - 14.00 ODPOCZYNEK PO OBIEDZIE

§  słuchanie cicho czytanej bajki, muzyki relaksacyjnej

§  utrwalanie czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych przed i po zakończeniu podwieczorku

14.00  PODWIECZOREK

14.20 - 16.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

§  stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy w sali lub zabawy w ogrodzie

§  kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne

§  stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dziecięcym, zabawy w sali lub zabawy w ogrodzie, kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne.


 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY Króliczki, Słowiczki

 

6.30 - 8.15 SCHODZENIE SIĘ DZIECI I ZABAWY DOWOLNE

§   czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

§   stwarzanie warunków do zabaw swobodnych, spontanicznych według zainteresowań dzieci

§   zabawy tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, dydaktyczne, gry, oglądanie książek, albumów

§   zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

§   ćwiczenia poranne

8.15-9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA, ŚNIADANIE

§   wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych przed i po śniadaniu

§   modlitwa poranna

9.00 - 10.30 ZAJĘCIA, CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH

§   wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć, będących realizacją wybranych treści   z programu wychowania przedszkolnego

§   zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci

10.30 - 11.45 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

§   organizowanie zabaw ruchowych na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze

11.45 - 14.15 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU, OBIAD, ODPOCZYNEK POOBIEDNI

§   zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przed i po obiedzie wdrażanie zasad higieny   i kulturalnego spożywania posiłku, zachowania, prawidłowej postawy

§    modlitwa „Anioł Pański”

§   słuchanie cicho czytanej bajki, zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym

§   rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, prowadzenie obserwacji, indywidualna praca z dzieckiem

§   zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

14.15 - 14.50 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU, PODWIECZOREK

  • utrwalenie czynności higienicznych, samoobsługowych i porządkowych przed i po zakończeniu podwieczorku
  • zabawy zespołowe i tematyczne, konstrukcyjne z wykorzystaniem twórczej aktywn