Zaczynamy 1 września 2020 r. (wtorek).

Ochronka czynna w godzinach od 630 do 1630.

Przyprowadzamy dzieci w godzinach od 630 do 830.

Przynosimy pantofelki i ciuszki na przebranie.

Przyprowadzamy tylko zdrowe dzieci, bez kataru i kaszlu.

W celu lepszego zaaklimatyzowania się w pierwszych dniach nowe dzieci mogą przebywać w przedszkolu kilka godzin po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi w swojej grupie. Warto być w kontakcie telefonicznym z nauczycielem.

Wchodząc do budynku dorośli dezynfekują dłonie. 

W budynku zakrywamy usta i nos.

Przebieramy dzieci w szatni zachowując odpowiednią odległość

(1,5 metra).

W pierwszym dniu wypełniamy Oświadczenie, które można pobrać ze strony internetowej lub w pań w salach.

W czasie pandemii koronawirusa nie przynosimy zabawek?

Nie przynosimy wyprawki. Zakupu wyprawki dokonają nauczyciele z poszczególnych grup. Koszt wyprawki zostanie podany w późniejszym terminie.

Spotkanie organizacyjne prawdopodobnie zorganizujemy po połowie września, jak wszystkie dzieci się zaaklimatyzują.

Płatności:

W tym roku wszyscy płacimy za żywność 7 zł. z góry, czyli we wrześniu za 22 dni i opłata za pobyt dziecka 100 zł., drugie dziecko 50 zł.  

Płatności dokonujemy do 10 każdego miesiąca w kancelarii, może być na konto podane wcześniej na stronie Ochronki.

 

Dąbrowa Tarnowska, 25.08.2020 r.

Oświadczenie do pobrania