Bardzo proszę o dostarczenie deklaracji do dnia

20 czerwca 2020 r.,

do skrzynki pocztowej przy wejściu w Ochronce.

Niedostarczenie deklaracji do wyznaczonej daty

równoznaczne jest z rezygnacją kontynuowania wychowania

przedszkolnego w Ochronce w roku  przedszkolnym

2020/2021.

                                                            s. Marta

               Dabrowa Tarnowska 29.05.2020r.         

załączniki do pobrania:
Karta zgłoszeniowa.pdf
Karta zgłoszeniowa.docx (do uzupełnienia w programie WORD)