MISIE

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci - 3 letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Katarzyna Król

mgr Monika Motyka

 

Pomoc nauczyciela:

p. Agnieszka Gajda

p. Agnieszka Żurawska