MISIE

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 2,5 - 3 letnie

Wychowawczynie:

mgr Anna Różowska - Dudajek

mgr Anna Zapała

Pomoc nauczyciela:

p. Karolina Dziedzic

p. Agnieszka Żurawska