MISIE

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 2,5 - 3 letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Marta Bączek-Choroba 

mgr Paulina Gierczyńska

Pomoc nauczyciela:

p. Karolina Dziedzic

p. Agnieszka Żurawska