NUTKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 4 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr  Joanna Reczek

mgr Anna Różowska-Dudajek

 

Nauczyciel wspomagający:

mgr Anna Frączek

 

Pomoc nauczyciela:

p. Justyna Mol