NUTKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 3 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Marta Podkówka

mgr Anna Różowska-Dudajek

Nauczyciel wspomagający:

mgr Anna Frączek

Pomoc nauczyciela:

p. Anna Kobos