NUTKI

Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 5 - letnie

 

Wychowawczynie:

mgr Anna Trela

mgr Magdalena Wałaszek

Pomoc nauczyciela:

p. Klaudia Drożdż