Konkurs plastyczny roztrzygnięty

W konkursie wzięły udział cztery grupy przedszkolne („Króliczki”, „Słowiczki”, „Biedroneczki”,  „Pszczółki”), w tym 38 dzieci.

Celem konkursu jest szeroka prezentacja postaci bł. Edmunda Bojanowskiego, Wielkiego Polaka  i Patrioty, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP, człowieka całkowicie oddanego dzieciom i osobom chorym. Poprzez twórczą inspirację, popartą przykładami z życia Błogosławionego, mamy nadzieję wpłynąć na dzieci przykładami dobra i zachęcić do naśladowania w swoim życiu.

Konkurs miał kształtować wyobraźnię i rozwijać zainteresowania plastyczne. Rozdanie nagród poprzedziło krótkie przedstawienie na temat „Jak Panicz Edmund walczył o wolną Polskę”. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, nagrody oraz słodkości. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu dyplomów prace zostały wyeksponowane na korytarzu przedszkolnym.

Dziękujemy Pani Monice Skrzyniarz za zorganizowanie konkursu oraz Siostrze Dyrektor za ufundowanie wspaniałych nagród.