Teatrzyk pt: "Opowieść o dobrym człowieku"

Przedszkolaki oglądały spektakl z wielkim zainteresowaniem. Chętnie angażowały się w różne formy współpracy z aktorami podczas granego spektaklu. Celem teatrzyku było ukazanie moralnych zasad: dobra i zła. Ukazana była chciwość ludzka poprzez rozbój i jego skutki - wyrządzanie drugiemu krzywdy. Dzieci bardzo przeżywały, kiedy przechodzący obok kupca podróżni  nie udzielali Mu pomocy, z różnych przyczyn. Aż w końcu jeden z podróżnych pomimo swoich załatwień, zainteresował się człowiekiem potrzebującym pomocy. Aktorzy zapoznali dzieci z pojęciami: bliźni i wdzięczność. Teatrzyk zakończył sie miłym akcentem, że pomagając innym okazujemy Im swoją miłość.