Swoją modlitwę i śpiew ofiarowały za bliskich, za siostry zakonne, księży oraz za samych siebie. Udział w Wieczystej Adoracji był dla przedszkolaków wspaniałym rozpoczęciem dnia.