Zgromadziły potrzebne przybory: pojemniczki, watę, gazę, doniczki z ziemią,  nasionka rzeżuchy, cebulę i zboże. Przed przystąpieniem do pracy poznały warunki potrzebne roślinom do wzrostu. Następnie w dwóch grupach (dziewczynki i chłopcy) siały rzeżuchę i zboże oraz sadziły cebulkę na szczypiorek oraz fasolkę. Po zasianiu i podlaniu rośliny zostały umieszczone w kąciku przyrody na parapecie. Teraz dzieci muszą pamiętać o ich podlewaniu oraz obserwować ich  wzrost. Mamy nadzieję, że nie tylko w naszej sali, ale i na polu zrobi się szybko wiosennie zielono!