Światowy Dzień Życia Konsekrowanego został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Przypada on corocznie 2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to szczególna okazja do głębszej refleksji nad darem życia poświęconego Bogu, której podjęły się również dzieci z grupy „Biedroneczek”. Owocem ich przemyśleń były wspaniałe prace plastyczne poświęcone tej tematyce. Zapraszamy do galerii.