Jest w Wielkanocy radość wiary.

Trzeba nam uwierzyć Aniołom, Niewiastom i Apostołom

i wołać: Nie smućcie się!  Pan Zmartwychwstał !!!

Niech w naszych sercach będzie wiosna- mimo chłodów,

Radość- mimo smutków,

Szczęście – mimo trudów życia,

Nadzieja – mimo beznadziei.

 

                                                    Z pamięcią s. Marta