Na sali gimnastycznej dzieci zostały przywitane przez Panią Dyrektor Szkoły. Po jej przemówieniu przedszkolaki miały możliwość zapoznać się z profilami szkoły biorąc udział w zabawach sportowych. Dzieci z pomocą starszych uczniów miały możliwość zwiedzania budynku, odwiedzania różnych klas. Przedszkolaki brały udział w prezentacjach i doświadczeniach przygotowanych przez Nauczycieli wraz z uczniami. Pani Dyrektor  na ręce dzieci wręczyła dla każdej  z grup skromny upominek dla każdego dziecka.